Ważne informacje!!!

 

Szanowni rodzice, 

Temat, którego chciałem uniknąć ale okoliczności są takie, że odwlekać go już się nie da:

W związku z rokrocznie rosnącymi od 2014r. kosztami prowadzenia zajęć Akademii (zwłaszcza kosztów wynajmu hal, choć nie tylko. Przykład: jedna z wynajmowanych przez nas hal w ciągu 3 lat cena prawie x2, pozostałe 30-40% podwyżki), a także spowodowanym m.in. Covidem obniżeniem wsparcia szkolenia dzieci
i młodzieży przez Miasto Toruń musimy od STYCZNIA 2021r. wybrać jedną z dwóch ścieżek:

 

1) rezygnacja z hal. Spora cześć Klubów w Polsce ostatnimi czasy zrezygnowała z prowadzenia zajęć treningowych na halach
 

2) urealnienie stawek miesięcznej składki członkowskiej do 96zl (średnio 12zl/trening) Uważamy, że nie jest to kwota astronomiczna, a pozwoli na  dalsze funkjonowanie Akademii w dotychczasowej formule. Już teraz w Klubach w Toruniu składki są 50-120% wyższe od naszych obecnych 70zl, my staraliśmy się nie przenosić obciążeń na rodziców, ale.... 
 

Zdaje sobie sprawę, że mogą się znaleźć osoby dla których ani jedna, ani druga opcja może być nie do zaakceptowania, ale sytuacja jest taka, że zmiana jest KONIECZNA. 
 

Uprzejmie PROSZĘ zatem o SMS za którą z opcji Państwo optują: 1,2 czy planują państwo  wypowiedzenie umowy. 
 

Dziękuję za zrozumienie, odpowiedzi  i pozdrawiam!

Paweł Delimata, 

Akademia Piłkarska START Toruń